Om oss

VARFÖR ANLITAR ALLT FLER PROJEKTHJÄLPEN?

Anledningen till att allt fler anlitar Projekthjälpen tror vi beror på att vi kombinerar lång erfarenhet, brett verksamhetsområde och långsiktighet i våra arbetsmetoder med rimliga priser och flexibilitet. Dessutom har det visat sig vara populärt att vi levererar helhetslösningar där kunden endast behöver en enda kontakt genom hela projektet, från idé till slutfört projekt.

Vi kommer gärna till er före, under eller efter arbetstid och håller förutsättningslösa möten där vi presenterar hur våra upplägg brukar se ut och vilka processer som gäller i samband med ingrepp i fastigheter. Mötena är som sagt helt förutsättningslösa och er enda initiala investering är tiden som ni lägger ner på dessa möten.

Vi lämnar offerter på nästan alla typer av entreprenader. Hör gärna av er för offert eller ett förutsättningslöst möte/samtal på 0733–999 830, via info@projekthjalpen.se eller vår kontaktsida.

VÅR VERKSAMHET

Vi har både lång erfarenhet och ett brett verksamhetsområde, som innefattar i princip alla typer av fastighetsentreprenader:

  • Stambyte
  • Fasadrenovering
  • Takrenovering
  • Fönsterrenovering/fönsterbyten
  • Balkongrenovering/balkongbyte
  • Totalrenovering
  • Ombyggnation
  • Med mera

Våra kunder utgörs normalt av bostadsrättsföreningar men alla som äger eller förvaltar fastigheter är välkomna att kontakta oss för konsultation.

Vi är verksamma i Storstockholm, Södertälje, Norrtälje och Uppsala.

VÅRA MEDARBETARE

Projekthjälpen är ett ungt företag med erfaren personal. Våra medarbetare har lång erfarenhet av de flesta typer av entreprenader.

Jag som äger och driver Projekthjälpen är i grunden utbildad byggnadsingenjör. Jag är även utbildad entreprenadbesiktningsman och medlem i Svenska Byggingenjörernas Riksförbund, www.sbr.se.

Jag har jobbat som projektledare sedan 2007. Dessutom har jag arbetat på entreprenör-sidan. I flera år har jag lett det fysiska arbete som sker i stambytesprojekt och andra typer av fastighetsprojekt. Fördelen med detta är att jag i stort sett har varit i alla typer av fastigheter och stött på alla typer av problem och utmaningar som man kan ställas inför under en entreprenad. Detta gör att jag lätt kan sätta mig in i beställares frågeställningar.