Om oss

Varför konsulterar allt fler Projekthjälpen?

Anledningen till att allt fler konsulterar Projekthjälpen tror vi beror på att vi kombinerar lång erfarenhet, brett verksamhetsområde och långsiktighet i våra arbetsmetoder med rimliga priser och flexibilitet.

Vi kommer gärna till er före, under eller efter arbetstid och håller förutsättningslösa möten där vi presenterar hur uppläggen brukar se ut och vilka processer som gäller i samband med ingrepp i fastigheter. Mötena är som sagt helt förutsättningslösa och er enda initiala investering är tiden som ni lägger ner på detta möte.

Vi lämnar offerter på inventering, upphandling, projektledning och besiktning för nästan alla typer av entreprenader. Hör gärna av er för offert eller förutsättningslöst möte/samtal på 0733–999 830, via info@projekthjalpen.se eller vår kontaktsida.

Vår verksamhet

Våra fastighetskonsulter har både lång erfarenhet och ett brett verksamhetsområde, som innefattar i princip alla typer av fastighetsentreprenader:

  • Stambyten
  • Fasadrenoveringar
  • Takrenoveringar
  • Fönsterrenoveringar/fönsterbyten
  • Balkongrenoveringar/balkongbyten
  • Totalrenoveringar
  • Ombyggnationer
  • Med mera

Vi är verksamma i Storstockholm, Södertälje, Norrtälje och Uppsala.

Våra kunder utgörs normalt av bostadsrättsföreningar men alla som äger eller förvaltar fastigheter är välkomna att kontakta oss för konsultation.

Våra medarbetare

Projekthjälpen är ett ungt företag med erfaren personal. Våra medarbetare har lång erfarenhet av de flesta typer av entreprenader.

Jag som äger och driver Projekthjälpen är i grunden utbildad byggnadsingenjör. Jag är även utbildad entreprenadbesiktningsman och medlem i Svenska Byggingenjörernas Riksförbund, www.sbr.se.

Jag har jobbat som projektledare sedan 2007. Dessutom har jag arbetat på entreprenör-sidan. I flera år har jag lett det fysiska arbete som sker i stambytesprojekt och andra typer av fastighetsprojekt. Fördelen med detta är att jag i stort sett har varit i alla typer av fastigheter och stött på alla typer av problem och utmaningar som man kan ställas inför under en entreprenad. Detta gör att jag lätt kan sätta mig in i både entreprenörens och beställarens frågeställningar.