Besiktning av entreprenad

Handlingar såväl som det fysiska resultatet av entreprenaden måste besiktas

Då en entreprenad är utförd måste den besiktas av en oberoende besiktningsman. Vi på Projekthjälpen:

  • tillser att besiktningar av entreprenaden utförs.
  • tillser att entreprenören inkommer med nödvändiga handlingar såsom egenkontroller, drift och underhållsinstruktioner, relationshandlingar med mera.
  • lämnar in nödvändiga handlingar till myndigheter för erhållande av slutbesked.