Inventering inför entreprenad

Inventeringar inför entreprenader utförs lämpligast av fastighetskonsulter

Om ni misstänker att något är slitet eller skadat i er fastighet så är det klokt att kontakta en fastighetskonsult som kan undersöka de berörda delarna av fastigheten närmare. Vi på Projekthjälpen utför både statusbesiktningar och grundliga inventeringar av fastigheter. Om ni konsulterar oss så kommer följande normalt att ske:

  1. Vi inventerar fastigheten för att bedöma dess status och klargöra vilka renoveringsåtgärder som behövs. Inventeringen används sedan som underlag för de åtgärdsförlag som vi lämnar till kunden.
  2. Utifrån inventeringen upprättar vi även ett förfrågningsunderlag som skickas till olika entreprenörer.
  3. Sedan värderar vi anbuden som kommit in och presenterar det för styrelsen.
  4. Den entreprenör som har lämnat det anbud som, för föreningen, är mest fördelaktig väljs ut och kontrakteras.

Projekthjälpens konsulter utför inventeringar för alla typer av fastigheter och entreprenader.