Projektledning av entreprenad

En entreprenad leds bäst av en fastighetskonsult

Under pågående entreprenad kan Projekthjälpen hjälpa till med projektledningen. Detta innefattar att:

  • vara kontrollansvarig enligt Plan och Bygglagen samt lämna in nödvändiga handlingar till myndigheter för erhållande av startbesked.
  • vara föreningens projektledare/sakkunnig och hantera alla frågor som dyker upp under entreprenaden i samråd med styrelsen.
  • hålla fortlöpande byggmöten och föra byggmötesprotokoll.
  • vara föreningens förlängda arm och ombesörja all kontakt med entreprenörer och myndigheter.