Stambyte

Vi är specialister på stambyten

Även om vi på Projekthjälpen har erfarenhet av och antar uppdrag gällandes alla typer av entreprenader så är vår specialitet Stambyten. Vi har ett stort antal stambyten bakom oss och hjälper er vant genom ert stambyte.

Våra processer under stambytesprojekt följer i stora drag samma plan som under övriga entreprenader (se i menyn). Nedan följer en kort beskrivning om vad stambyten är och varför de är så viktiga.

Vad är stambyte?

Stambyte innebär i stora drag att man byter ut ledningar som leder färskvatten upp till lägenheterna och avloppsvatten ut ur lägenheterna. I samband med att man byter dessa stammar brukar man även passa på att renovera berörda våtrum (badrum, WC och kök med mera). Detta på grund av att stambyten oftast medför att man måste riva ut berörda våtutrymmen för att frilägga de ledningar som ska bytas ut. Efter byte av ledningarna byggs utrymmena upp igen med nytt tätskikt och ytskikt, varefter inredningen monteras. Vanligtvis är det detta man menar då man pratar om stambyte, men det finns även andra system som kallas för stammar, till exempel elledningar (el-stammar).

Varför utförs stambyte?

Stammarna i ett hus eller i en lägenhet är en vital del av hushållet. Utan fungerande stammar så skulle man inte kunna leva på samma sätt som man gör idag. De rör som räknas till stammen är de som transporterar färskvatten till lägenheterna och leder bort avloppsvatten. Dessa rörs förgreningar brukar ibland också räknas som stammar. Stammarna har en genomsnittlig hållbarhetstid på omkring 40–50 år, oavsett vilka material de är gjorda av. Efter att den tiden gått så måste man byta stammarna, annars är varje år som man väntar en chansning på om det kommer att hålla eller inte. Att byta stammarna i tid är med andra ord ett måste. Även om det sägs att stammarnas livslängd är 40–50 år så är rekommendationen att man redan efter 30 år bör göra en statusbesiktning och se över samtliga stammar i huset. När stammarna är uttjänta kan det leda till läckage som i sin tur leder till vattenskador. Att återställa vattenskador kan vara mycket dyrt. Ett stambyte utfört i tid och på ett korrekt sätt kan spara tid och stora summor pengar för bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare.