Upphandling av entreprenad

Olika entreprenörer passar till olika entreprenader

Då man vet vilka åtgärder som behöver vidtas för att återställa en fastighet i gott skick så är det dags att upphandla en lämplig entreprenör som kan åtgärda de problem som föreligger.

Utifrån utförd inventering upprättar Projekthjälpen förfrågningsunderlag ihop med rambeskrivningar och skickar ut till entreprenörer som har specialiserat sig på de typer av åtgärder som behövs. När samtliga anbud har inkommit jämför vi anbuden med varandra och presenterar det som är mest fördelaktig för kunden. När entreprenör har valts ut upprättar Projekthjälpen ett kontrakt mellan kunden och entreprenören.