PHAB logotyp mini

Karriär

PHAB-familjen bygger ansvar, lojalitet och glädje​

PHAB är ett snabbväxande bygg- och entreprenadföretag där medarbetarna utgör stommen/grunden. Vi är ett engagerat team och har tillsammans lång och gedigen erfarenhet av stambyten, om- och tillbyggnationer samt renoveringar.

Vill du bli en del av PHAB-familjen?

Vi värnar varandra, våra kunder och samarbetspartners samt ser till att hålla det vi lovar. Vi lägger stor vikt vid tydlig och snabb kommunikation. Oavsett projektstorlek arbetar vi utifrån kvalitetssäkrade processer och tydliga leverans- och tidsplaner.

Låter det intressant?

Vi söker ständigt nya medarbetare som vill utvecklas i ett spännande byggföretag på frammarsch och följa med på vår resa.

Se lediga tjänster eller skicka in en spontanansökan nedan.

Roller på PHAB

Arbetschef

En arbetschef har hand om ett eller flera projekt ihop med en platschef/arbetsledare. Arbetschefen  ansvarar för att leverans till beställaren sker enligt vad som avtalats och ansvarar för projektet från start till slut. Arbetschefen har övergripande ansvar för projektets ekonomi, att regler och lagar efterföljs samt för arbetsmiljön. Arbetschefen har fullt ansvar för projektet från start till slut.

Platschef/arbetsledare

En platschef ansvarar för samordningen på plats, och säkerställer att den dagliga driften och leveransen löper enligt plan. Det kan handla om att koordinera olika yrkesgrupper, säkerställa att material finns på plats och ha löpande kontakt med beställaren. Så snart en entreprenad/projekt är igång är platschefen beställarens främsta kontaktperson. Platschefen är även huvudsaklig kontakt för alla teammedlemmar inklusive partners som arbetar på projektet. Visst ekonomiskt ansvar ingår även i rollen.

Lediga tjänster

Just nu annonserar vi inte några specifika tjänster, men du är välkommen med en spontanansökan.

Spontanansökan
PHAB:s värderingar

Ansvar & Respekt

På PHAB är alla lika viktiga. Vi upprätthåller en miljö där vi respekterar varandra och behandlar alla med värdighet och respekt. Vi tar ansvar och håller det vi lovar.

Kvalitet & Engagemang

Vi arbetar alltid efter tydliga leverans- och tidsplaner samt kvalitetssäkrade processer för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och leveranssäkerhet. Vi är engagerade och värdesätter snabb samt tydlig kommunikation.

Glädje & Gemenskap

Vi är måna om att alla ska trivas och känna sig som en del av vår gemenskap. Vi stöttar och peppar varandra för att uppnå resultat och uppställda mål samt för att ha roligt tillsammans.

Att jobba på PHAB

Pablo Rando, Arbetschef PHAB
Pablo Rando, är arbetschef och projektledare

Pablo Rando, arbetschef

Pablo är arbetschef och anslöt till PHAB 2020. Han har över 25 års erfarenhet inom byggbranschen varav lejonparten som platschef och projektledare. Pablo är specialiserad på att leda komplicerade stambyten och ombyggnationer samt på upphandling och avtalsskrivning.

Kort om dig själv och din bakgrund:

Är född i Montevideo Uruguay av tysk-italienska föräldrar, utbildad apotekare och kvartermästare inom armen. Flyttade till Sverige på 90-talet och har sedan dess arbetat inom byggbranschen i olika roller.

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut för dig?

Mina arbetsdagar är mycket intensiva och fyllda av olika sorters utmaningar – från beställarmöten tillsammans med kunder och olika samarbetspartners till tillvalshantering och samordning med olika yrkesgrupper på våra projekt. Det kan vara besiktningar, möten och oändliga mängder telefonsamtal. En normal “meny” för en projektledare helt enkelt.

Vad utmärker PHAB som arbetsplats enligt dig?

Jag upplever att vi är en grupp engagerade yrkesmänniskor som verkligen brinner för det vi gör!

Vad uppskattar du mest hos dina kollegor?

Mina kollegors engagemang och arbetsglädje.

Abraham Yanikian, platschef

Abraham Yanikian, platschef

Kort om dig själv och din bakgrund:

Jag har alltid haft intresse för att jobba inom byggbranschen och pluggade till byggnadsingenjör. Sedan min examen 2018 har jag arbetat som arbetsledare, projektingenjör och idag som platschef på PHAB. Är tvåbarnspappa och bor i Solna.

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut för dig?

Jag har inga “vanliga dagar”, men brukar börja mina dagar med morgonmöte tillsammans med hantverkare och projektteamet. Därefter tar jag min morgonrunda för att stämma av projektstatus. Därefter brukar det bli en del administration på kontoret och sedan nya rundor. Det kan dyka upp frågor från boenden (vid stambyten) eller från hantverkare. Jag lägger stor vikt vid snabb hantering så att projektet kan löpa på.

Vad utmärker PHAB som arbetsplats enligt dig?

Att man har chefer som tror på en och vill oss anställda väl.

Vad uppskattar du mest hos dina kollegor?

Kommunikationen och gemenskapen

Michael Björkman, Arbetschef på PHAB
Michael Björkman, arbetschef

Michael Björkman, arbetschef

Kort om dig själv och din bakgrund:

Började som snickare/byggare. Har sedan varit egenföretagare, platschef, arbetsledare, projektledare, säljare och är även besiktningsman inom både bygg och entreprenad.

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut för dig?

Finns inga vanliga dagar. Varje dag är en ny med möten, platsbesök och svara på mail och telefonsamtal.

Vad utmärker PHAB som arbetsplats enligt dig?

PHAB är ett företag som har massor med erfarenhet och kunskap i branschen. Ett företag som jobbar seriöst och värdesätter kunderna och kvaliteten i första hand. Ett ledarskap med enorm kunskap och ovanligt bra sätt att leda och se sin personal.

Vad uppskattar du mest hos dina kollegor?

Respekten, öppenheten och arbetsmoralen.
Samt viljan att lyssna och lära för att ständigt bli bättre.

Det jag uppskattar hos mina kollegor är respekten, öppenheten, arbetsmoralen och viljan att lyssna samt lära för att ständigt bli bättre.

Eskinder Gebeyehu, VD och grundare PHAB

Tack för ditt meddelande!

Någon av oss på PHAB kontaktar dig inom kort.

med vänlig hälsning,
Eskinder Gebeyehu
VD och grundare