Våra tjänster

VI HJÄLPER ER MED ALLA TYPER AV ENTREPRENADER

Vi på Projekthjälpen hjälper framför allt bostadsrättsföreningar men även andra fastighetsförvaltare och fastighetsägare att hålla fastigheter i trim och åtgärda eventuella problem. Projekthjälpen är expert på stambyten men har en bred erfarenhet av olika typer av entreprenader.

Storleken på entreprenaderna kan variera från enskilda punktinsatser till totalrenoveringar av större fastigheter. Vi arbetar alltid långsiktigt och levererar gärna helhetslösningar. Som kund till Projekthjälpen kan du välja att endast ha en kontakt genom hela projektet, från idé till slutbesiktning av utfört arbete.

Genom att kombinera erfarenhet och långsiktighet med flexibilitet och rimliga priser (först mötet med oss är gratis) hoppas vi på Projekthjälpen att vi ska vara den rätta entreprenören för er!

Hör gärna av er för offert eller förutsättningslöst möte/samtal på 0733–999 830, via info@projekthjalpen.se eller vår kontaktsida.

Våra verksamhetsområden är Storstockholm, Södertälje, Norrtälje och Uppsala.

Läs mer om våra tjänster

Läs mer om respektive entreprenad under rubrikerna nedan. Genom att klicka på länkarna i listan ovan så kommer du direkt till respektive kapitel.

Stambyte

Stambyte

Även om vi på Projekthjälpen har erfarenhet av och antar uppdrag gällande alla typer av entreprenader så är vår specialitet Stambyten. Vi har ett stort antal stambyten bakom oss och hjälper er vant genom hela processen. Nedan följer en kort beskrivning om vad stambyten är och varför de är så viktiga.

Vad är ett stambyte?

Stambyte innebär i stora drag att man byter ut ledningar som leder färskvatten upp till lägenheterna och avloppsvatten ut ur lägenheterna. I samband med att man byter dessa stammar brukar man även passa på att renovera berörda våtrum (badrum, WC och kök med mera). Detta på grund av att stambyten oftast medför att man måste riva ut berörda våtutrymmen för att frilägga de ledningar som ska bytas ut. Efter byte av ledningarna byggs utrymmena upp igen med nytt tätskikt och ytskikt, varefter inredningen monteras. Vanligtvis är det detta man menar då man pratar om stambyte, men det finns även andra system som kallas för stammar, till exempel elledningar (el-stammar).

Varför utförs stambyten?

Stammarna i ett hus eller i en lägenhet är en vital del av hushållet. Utan fungerande stammar så skulle man inte kunna leva på samma sätt som man gör idag. De rör som räknas till stammen är de som transporterar färskvatten till lägenheterna och leder bort avloppsvatten. Dessa rörs förgreningar brukar ibland också räknas som stammar. Stammarna har en genomsnittlig hållbarhetstid på omkring 40–50 år, oavsett vilka material de är gjorda av. Efter att den tiden gått så måste man byta stammarna, annars är varje år som man väntar en chansning på om det kommer att hålla eller inte. Att byta stammarna i tid är med andra ord ett måste. Även om det sägs att stammarnas livslängd är 40–50 år så är rekommendationen att man redan efter 30 år bör göra en statusbesiktning och se över samtliga stammar i huset. När stammarna är uttjänta kan det leda till läckage som i sin tur leder till vattenskador. Att återställa vattenskador kan vara mycket dyrt. Ett stambyte utfört i tid och på ett korrekt sätt kan spara tid och stora summor pengar för bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare.

Fasadrenovering

Fasadrenovering

I Sveriges kalla, blåsiga och regniga klimat så tar det vanligtvis inte mer än 50 år innan en fasad börjar bli så dålig att det är dags för renovering. En dåligt eller rent av felaktigt underhållen fasad (vilket tyvärr inte är ovanligt) har oftast ännu kortare livslängd. Särskilt tegel- och putsfasader tar stryk av väder och vind. Fuktproblem kan till exempel uppstå. Vid minusgrader kan sådana skador orsaka så kallad frostsprängning.

Kontakta oss gärna med frågor och för konsultation. Vi utför besiktningar av de flesta typer av fasader. Om det visar sig vara några problem med de besiktade fasaderna så kan vi även åtgärda dessa problem.

Takrenovering

Takrenovering

Beroende på vilken typ av tak din fastighet har samt hur välskött taket är så har det en ganska förutsägbar livslängd. Underhåll som utförs av estetiska skäl (till exempel målning) bör utföras oftare än underhåll som syftar till att laga eller stödja takens faktiska hållbarhet.

Om du kontaktar oss på Projekthjälpen så kontrollerar vi gärna hur lång tid just ditt tak har kvar innan underhållande åtgärder bör vidtas. Givetvis vidtar vi också dessa åtgärder om så önskas.

Fönsterrenovering / fönsterbyte

Fönsterrenovering/fönsterbyte

Flera faktorer avgör ett fönsters skick: ålder, kvalitet, läge och tak- och väggkonstruktion med mera. Även hur väl underhållet fönstret är spelar förstås roll. Om ett fönster kan renoveras eller om det måste bytas ut helt beror på vilket skick fönstret befinner sig i. Förutom att det kan uppstå fuktskador i fönster så kan dåliga fönster påverka allt från drag och ljudnivåer till fastigheteters energiförbrukning. Det är därför klokt att ha bra koll på fönstren i den fastighet som du bor i eller vars underhåll du ansvarar för.

Vi på Projekthjälpen utför både fönsterbesiktningar och renoverar eller byter ut fönster vid behov.

Balkongrenovering / balkongbyte

Balkongrenovering

Få saker är så viktiga som att balkonger som riskerar att bli undermåliga byts ut i god tid. Beroende på i vilket skick era balkongen befinner sig så kan det vara dags för en renovering eller ett byte. Betongens och armeringarnas kvalitet samt underhåll och läge är faktorer som påverkar balkongers naturliga förslitningsprocess.

Vi på Projekthjälpen kan analysera balkongers skick komma med rekommendationer på hur man bör gå vidare för att säkerställa att balkongerna försätts i bättre skick eller byts ut i god tid. Vid behöv så utför vi även renoveringar och byten av balkonger.

Totalrenovering

Totalrenovering

Oftast är det mer lönsamt att åtgärda fler problem i en fastighet på en gång än att göra punktinsatser vid olika tillfällen. Detta då de byggmaskiner som krävs för ingreppen enbart behöver installeras och fraktas bort vid ett tillfälle. Dessutom behöver man bara öppna golv, väggar och tak en gång i stället för vid upprepade tillfällen. Även om totalrenoveringar ofta medför att de boende tillfälligt måste flytta till annan adress så är det ändå mer skonsamt än att under flera år störa de boende med återkommande renoveringsarbeten.

Projekthjälpen tror generellt på helhetslösningar och vi kan både leda och utföra totalrenoveringen åt dig. Som kund behöver du, om du väljer Projekthjälpen, endast ha en kontakt genom hela renoveringen, från början till slut.

Ombyggnation

Ombyggnation

Ombyggnationer kan ha flera olika syften. Det kan röra sig om att skapa bättre planlösningar i lokaler och lägenheter men det kan också handla om att skapa större värde i fastigheter och för bostadsrättsföreningar genom att bygga om outnyttjade ytor till attraktiva lägenheter. Särskilt outnyttjade råvindar kan med fördel byggas om till charmiga och attraktiva vindsvåningar.

Projekthjälpens konsulter kommer gärna och utvärderar om det finns förutsättningar för att bygga om i era fastigheter. Om det finns förutsättningar för ombyggnation så kan ni även anlita oss för själva utförandet.